زائــر بــارانـی

زائــر بــارانـی

اشکـــــ شوری به دلـــش آمد و بی تابـــــ افتاد...
دهـــن چشم از ایـــن صحـــن و سرا آبـــــ افتاد...۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

شکستـﮧ بالـﮯ مـا را کسـﮯ نمـی فـهمـد

پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰ ب.ظ

یـا حبیـب الباکین


صلـﮯ الله علیـڪــ یـا أبـا عبـداللـﮧ!

گـویـی شعبـان هم روزهـایش را بـا شمـا تنظیـم کرده... سومیـن روزش شده روز میـلاد سومیـن خورشیـد هدایـت و یـا شـاید هم شمـا به عشـق ســﮧ سالـﮧ تان سومیـن روز شعبـان را انتخاب کردید.

امشب، شب جمعـﮧ ، شب زیـارتـﮯ ارباب، شب میـلاد ارباب...

امشـب تمـام فرشتـگان به صحـن و سـرای بهشتـﮯ ات آمده اند و جشـنـﮯ برپـاست...

و مـن...

              من و آه و حسـرت کـربـلا... سیـد رضـا نریـمـانی


آه نـوشـت:

وقتـﮯ دوستـانِ کربـلا رفته ام از رقـصِ پـرچـمِ سرخِ گنبـدِ طلایـﮯ ات برایـم می گوینـد، ماننـد کـورِ مـادرزادی هستـم که بـرایش از رنـگ "سـرخ" و "طـلایـﮯ" می گـوینـد...

حسیـن جـان!

یعقـوبِ دلــم را با عطـرِ سیـبِ حـرمـت بیـنـا کن.شعـر نوشـت:

دلِ شکستـ همیشـ برایمـان کافیست / همیشـ گریـے بـ انتهـایمـان کافیست

شکستـ بالـ مـا را کسـ نمیفهمد / همین نرفتـن کـرب و بـلایمـان کافیست

چقـدر نامـ نوشتـم که دوستت دارم / چقـدر گریـ؟ همیـن گریـ هایمـان کافیست

بیـا و بـا غم رسوایــ ام مـدارا کـن / قسـم به چـادر خیــرالنسـایمـان کافیست؟

بـراے  اینکه شـب جمعـه کربـلا بـروم / دعـاے خیـرِ حضـرتِ آقـا رضـایمـان کافیست


بِـڪـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ 


به دسـت های مـن آقـا، اجـابتـی بدهیـد...

پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۲۲ ق.ظ

یـا حبیـب الباکین


السـلام علیـک ایهـا الرئـوف! 

دلـم را با دوستانی که ایـن روزهـا به پابوستان آمده اند، راهی صحن و سرایتان کردم. صحـن و سرایـی که ملجـأ درمـاندگان است.

دلـم را با امیـد نزدتـان فرستادم و می دانم همین که بگویم محتـاج نگـاهتـان هستم، کافیست تا درهای محبتتان را به دریچه های قلـب پریشـانم پـل بزنید.


آقـایِ خـوبِ مـن!

مـن، بـد.

           ولــی...

                      رهــایـم نکـن! 
بِـکـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ 

مـن گریـه میکنم که تـو بـارانـی ام کنـی...

پنجشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۳۵ ق.ظ

یـا حبیـب الباکینتا که نگه به حال پریشانی ام کنی

یا که نظر به گریه ی کنعانی ام کنی

پرواز میکنم طرف کاظمین تو

تنها به این بهانه که زندانی ام کنی

پرپر شدی و آمده ام پرپرت شوم

این دفعه آمدم که تو قربانی ام کنی

شرمنده ام ز روی تو، بی پرده واضح است

امشب اگر نظر تو به پیشانی ام کنی

دریا شدم فقط به همین شوق بی کران

تا بی عصا بیایی و طوفانی ام کنی

تا نوکر رضای تو و دخترت شوم

در فکرتان نشست که ایرانی ام کنی

آقا کویر خشک ثواب است عمر من

من گریه میکنم که تو بارانی ام کنی


صلوات بر امام موسی کاظم(ع)


+ آجرک الله یـا علـی بن موسـی الـرضـا


بِـکـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ 

با خــدا زندگی کن

سه شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۱۱ ق.ظ

یـا حبیـب الباکین


با خـدایی زندگی کن که تو را تا مـرز ناامیـدی می برد...

با خـدای گهـواره ی موسای رود نیـل، با خـدای یوسف تهِ چـاه، با خـدای ابراهیمِ در دلِ آتش...


 با خــدا زندگی کن


+ الهی لا تَکِلنی إلی نَفسی طَرفَة عَینٍ أبدا


بِـکـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ

شست‌ و شویى کن و آنگه به خرابات خرام...

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ق.ظ

یـا حبیـب الباکین

یک هفته از ماه رجب هم سپری شد...

ماهی که خـداونـد دروازه هـای استجـابـت را بـرای بندگانـش گشـوده و پذیـرای "العفـو"هایشان شده تا قلبشـان را صیقـل دهند و آمـاده کننـد برای ماه میهمـانی خـدا...

در این ماه خـداونـد منتظـر کوچـک تریـن بهــانه ایست برای اینکه بنـده اش را در آغـوش رحمـت خود بگیـرد. 

می خواهـم تک تک ثانیه هـای این مـاه را به تمـام زندگی ام پیـوند بزنم. 


 توصیه‌های حضرت مـآه برای استفاده بیشتر از فرصت معنوی این ماه+ دل نوشت:

یا مَنْ اَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ!

مگـر خودت نگفتی " بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّکُمْ "

پس با تمـام وجودم "بَقِیَّةُ اللّهِ" را از تـو تمنـا می کنـم.بِـکـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ