زائــر بــارانـی

زائــر بــارانـی

اشکـــــ شوری به دلـــش آمد و بی تابـــــ افتاد...
دهـــن چشم از ایـــن صحـــن و سرا آبـــــ افتاد...۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مـاه رجب» ثبت شده است

شست‌ و شویى کن و آنگه به خرابات خرام...

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ق.ظ

یـا حبیـب الباکین

یک هفته از ماه رجب هم سپری شد...

ماهی که خـداونـد دروازه هـای استجـابـت را بـرای بندگانـش گشـوده و پذیـرای "العفـو"هایشان شده تا قلبشـان را صیقـل دهند و آمـاده کننـد برای ماه میهمـانی خـدا...

در این ماه خـداونـد منتظـر کوچـک تریـن بهــانه ایست برای اینکه بنـده اش را در آغـوش رحمـت خود بگیـرد. 

می خواهـم تک تک ثانیه هـای این مـاه را به تمـام زندگی ام پیـوند بزنم. 


 توصیه‌های حضرت مـآه برای استفاده بیشتر از فرصت معنوی این ماه+ دل نوشت:

یا مَنْ اَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ!

مگـر خودت نگفتی " بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّکُمْ "

پس با تمـام وجودم "بَقِیَّةُ اللّهِ" را از تـو تمنـا می کنـم.بِـکـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ