زائــر بــارانـی

زائــر بــارانـی

اشکـــــ شوری به دلـــش آمد و بی تابـــــ افتاد...
دهـــن چشم از ایـــن صحـــن و سرا آبـــــ افتاد...۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مـاه شعبـان» ثبت شده است

شکستـﮧ بالـﮯ مـا را کسـﮯ نمـی فـهمـد

پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰ ب.ظ

یـا حبیـب الباکین


صلـﮯ الله علیـڪــ یـا أبـا عبـداللـﮧ!

گـویـی شعبـان هم روزهـایش را بـا شمـا تنظیـم کرده... سومیـن روزش شده روز میـلاد سومیـن خورشیـد هدایـت و یـا شـاید هم شمـا به عشـق ســﮧ سالـﮧ تان سومیـن روز شعبـان را انتخاب کردید.

امشب، شب جمعـﮧ ، شب زیـارتـﮯ ارباب، شب میـلاد ارباب...

امشـب تمـام فرشتـگان به صحـن و سـرای بهشتـﮯ ات آمده اند و جشـنـﮯ برپـاست...

و مـن...

              من و آه و حسـرت کـربـلا... سیـد رضـا نریـمـانی


آه نـوشـت:

وقتـﮯ دوستـانِ کربـلا رفته ام از رقـصِ پـرچـمِ سرخِ گنبـدِ طلایـﮯ ات برایـم می گوینـد، ماننـد کـورِ مـادرزادی هستـم که بـرایش از رنـگ "سـرخ" و "طـلایـﮯ" می گـوینـد...

حسیـن جـان!

یعقـوبِ دلــم را با عطـرِ سیـبِ حـرمـت بیـنـا کن.شعـر نوشـت:

دلِ شکستـ همیشـ برایمـان کافیست / همیشـ گریـے بـ انتهـایمـان کافیست

شکستـ بالـ مـا را کسـ نمیفهمد / همین نرفتـن کـرب و بـلایمـان کافیست

چقـدر نامـ نوشتـم که دوستت دارم / چقـدر گریـ؟ همیـن گریـ هایمـان کافیست

بیـا و بـا غم رسوایــ ام مـدارا کـن / قسـم به چـادر خیــرالنسـایمـان کافیست؟

بـراے  اینکه شـب جمعـه کربـلا بـروم / دعـاے خیـرِ حضـرتِ آقـا رضـایمـان کافیست


بِـڪـَــ الدَخیـل ایهـا الرئـوفــــــ